Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

Expired: Formulier rechtstreekse toezending uitnodigingen

 

Op de website kunt u het formulier vinden om uw gegevens conform de AVG-regels aan ons te verstrekken ten behoeve van rechtstreekse toezending van de uitnodigingen. U kunt dat formulier vinden onder “Aanmeldingsformulieren Parkinson Café”. Daarin treft u verschillende aanmeldingsformulieren aan. Kies het formulier “PC-SWM Toestemming gebruik adres”, als u dit formulier invult en bij één van de stuurgroep leden inlevert, zorgen wij voor de rest.

Print Friendly, PDF & Email