Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

 

Het Café staat tot nu toe in het teken van informatieoverdracht.
De stuurgroep wil in de toekomst ook andere activiteiten organiseren indien daar belangstelling voor is.
Voorbeelden daarvan zijn Contactgroepen en mogelijk Gezelligheidsgroepen

Contactgroepen:
Dat zijn kleinere groepen patiënten met hun begeleiders (tot ongeveer 10 deelnemers), die in een vergelijkbare situatie verkeren en dus overeenkomstige en gemeenschappelijke ervaringen hebben. Onder leiding van een gespreksleider wisselt men ervaringen, tips en informatie uit. Men biedt elkaar herkenning, erkenning, aandacht en praktische en emotionele steun.

Gezelligheidsgroepen:
Samen met u willen we op ontspanning en creativiteit gerichte middagen organiseren. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een barbecue, een vrije middag, hobby demo, wandelen, muziek, film, Care-to-dance?, enz.

 

Print Friendly, PDF & Email