Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

Parkinson Café – het doel

 

Een Parkinson Café is een plek waar parkinson(isme)patiënten, hun naasten en overige belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wordt er informatie verstrekt over de ziekte van Parkinson en/of parkinson(ismen). Dit alles in een informele en ontspannen sfeer waarbij er koffie, thee of (fris)drank kan worden genuttigd.

Het uitwisselen van ervaringen en wetenswaardigheden vindt op een aantal manieren plaats. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarin een specialist zijn/haar een toelichting geeft over Parkinson en de link naar het specialisme, ook zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij het doel meer zal zijn om zelf bezig te zijn  (denk aan Tai Chi, Fysiotherapie, etc). Waar het de stuurgroep van uw Café in eerste instantie om te doe is, is dat u weet dat er meerdere mensen met vragen rondlopen. En wat help nu beter dan eens praten met een ervaringsdeskundige, iemand die spreekt uit eigen ervaring.

Parkinson heb je niet alleen. De ziekte drukt een stempel op degene die de diagnose krijgt, maar zeker ook op zijn of haar omgeving. Eerst gaat het vaak nog alleen om praktische zaken, zoals het regelen van het halfjaarlijkse bezoek aan de neuroloog of het vinden van geschikte fysiotherapie. Maar na een aantal jaren komen er echte zorgtaken bij, die vaak steeds zwaarder worden. Al deze veranderingen, veranderen ook de relatie tussen mensen. Het wordt een relatie van patiënt en mantelzorger.

Print Friendly, PDF & Email