Interessante links

 Link PV 250
 ---------------------------
 Link PC Heerlen
 ---------------------------
 Link PC Maastricht
 ---------------------------
 ---------------------------
 ---------------------------

 

De Parkinson vereniging is een middelgrote patiënten vereniging met bijna 9000 leden. De ruim 200 vrijwilligers in de vereniging worden ondersteund door een eigen bureau van 7 vaste medewerkers. Het bureau voert samen met de actieve leden activiteiten uit op het gebied van bijeenkomsten, lotgenotencontacten, voorlichting, belangenbehartiging en wetenschapsbeleid.
De Parkinson vereniging organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, waaronder het jaarlijkse symposium Wereld Parkinson Dag en de Unitywalk in de Amsterdamse binnenstad.
Momenteel zijn er bijna 60 Parkinson cafés verspreid over het land.

De regionaal coördinator Zuid Nederland stemt de activiteiten in Zeeland, Noord Brabant en Limburg op elkaar af. Limburg kent een zestal cafés: Venlo, Weert, Roermond, Heerlen en Maastricht en sinds april 2015 ook het Parkinson Café Sittard (Westelijke Mijnstreek).

Eind 2014 nam Anne Bos in overleg met Huub Husman (regionaal coördinator) het initiatief om in de regio Sittard (Westelijke Mijnstreek) een café op te richten. Anne verzamelde een groep mensen om zich heen en verzette enorm veel werk om het café van de grond te brengen. Helaas ontviel deze initiator ons door overlijden in juni 2015. We zijn Anne veel dank verschuldigd en we willen als stuurgroep graag zijn grote wens om een goed draaiend café van de grond te brengen de invulling geven die hem voor ogen stond.
Bij de oprichting kregen we, naast de steun van de Regionaal Coördinator veel hulp van Roel Sillen en Brigitte de Vries van het Huis voor de Zorg in Sittard en van dokter Peter van Domburg en de Parkinson-verpleegkundigen Tanja Lustermans en Vivian Vleugels van de poli neurologie van het Zuyderland Ziekenhuis Sittard.

Parkinson Café Actueel