Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

Parkinson Café – het ontstaan

 

Eind 2014 nam Anne Bos in overleg met Huub Husman (regionaal coördinator) het initiatief om in de regio Sittard (Westelijke Mijnstreek) een café op te richten. Anne verzamelde een groep mensen om zich heen en verzette enorm veel werk om het café van de grond te brengen. In april 2015 was hett dan zover, het Parkinson Cafe Sittard Westelijke Mijnstreek wordt na de officiële opening door wethouder Leon Geilen, een begrip. Limburg kent een 5-tal cafés: Venlo, Roermond, Heerlen en Maastricht en sinds april 2015 ook het Parkinson Café Sittard (Westelijke Mijnstreek). Detailinformatie omtrent contactgegevens en programma zijn te vinden vie de website van de Parkinson Vereniging Nederland (www.parkinson-vereniging.nl).

Helaas ontviel Anne ons door overlijden in juni 2015. We zijn Anne veel dank verschuldigd en we willen als stuurgroep graag zijn grote wens om een goed draaiend café van de grond te brengen de invulling geven die hem voor ogen stond.
Bij de oprichting kregen we, naast de steun van de Regionaal Coördinator veel hulp van Roel Sillen en Brigitte de Vries van het Huis voor de Zorg in Sittard en van dokter Peter van Domburg en de Parkinson-verpleegkundigen Tanja Lustermans en Vivian Vleugels van de poli neurologie van het Zuyderland Ziekenhuis Sittard welke nog steeds zeer betrokken zijn bij het Parkinson Café.

inmiddels draait het Café al een aantal jaren en is het aantal bijeenkomsten gegroeid van 6 per jaar naar 11 per jaar (meestal vervalt de juli sessie vanwege vakanties) 

 

Print Friendly, PDF & Email