Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

U en uw geliefden krijgen te horen dat u Parkinson heeft: en wat dan?
Duizenden vragen komen op u af. Het voelt of u in een rollercoaster terecht gekomen bent. En u dient in die moeilijke periode ook nog eens uw leven opnieuw op de rails te krijgen. Ondanks alle goede medische zorg blijft u met veel onzekerheden achter.
Bij het Parkinson Café Sittard (Westelijke Mijnstreek) proberen we voor u en uw geliefden en mantelzorgers een steunpunt te zijn in uw zoektocht naar een acceptabel leven met de ziekte.

In de maandelijkse informele bijeenkomsten bieden we op uw situatie gerichte algemene informatie m.b.t. de ziekte van Parkinson, met als tegenwicht activiteiten op recreatief en cultureel gebied. Er zal daarbij gezorgd worden dat er voldoende ruimte overblijft om elkaar te ontmoeten en gedachten uit te wisselen.