Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

Wat is Parkinson?         Bron: Parkinson Vereniging

Mantelzorg

De hersenen regelen het bewegen zoveel mogelijk automatisch, net als een automatische piloot in een vliegtuig. Alle onderdelen worden vanzelf goed op elkaar afgestemd. Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren. De soepelheid verdwijnt en alleen de hoognodige bewegingen blijven over, zodat het totale bewegen verschraalt. Bovendien bestaat de neiging te weinig kracht te gebruiken waardoor de bewegingen vertragen, te klein blijven en moeizaam verlopen. Ook gaan delen van het lichaam soms beven. Dit komt doordat de hersencellen in de zogenaamde ‘zwarte kern’ (substantia nigra) in de hersenen beschadigd raken, waardoor er niet voldoende van de chemische stof in de zwarte kern wordt aangemaakt. En juist dopamine, een neurotransmitter, zorgt ervoor dat de we soepel bewegen.

De oorzaak van de beschadiging is onbekend al hoewel hierover inmiddels wel diverse theorieën zijn ontwikkeld. Parkinson is in zo’n 3 tot 4% van de gevallen erfelijk. Parkinson is niet besmettelijk.

<Lees Meer>

Op de site van de Parkinson Vereniging kunt u meer lezen over Parkinson, Een animatie bekijken waarin de ziekte van Parkinson wordt uitgelegd,
Meer  lezen over de geschiedenis, de diagnose, de klachten en yoppers. Ook kunt u daar een spreekbeurtpakket aanvragen.

Parkinson heb je niet alleen. De ziekte drukt een stempel op degene die de diagnose krijgt, maar zeker ook op zijn of haar omgeving. Eerst gaat het vaak nog alleen om praktische zaken, zoals het regelen van het halfjaarlijkse bezoek aan de neuroloog of het vinden van geschikte fysiotherapie. Maar na een aantal jaren komen er echte zorgtaken bij, die vaak steeds zwaarder worden. Al deze veranderingen, veranderen ook de relatie tussen mensen. Het wordt een relatie van patiënt en mantelzorger.

<Lees Meer>

De Parkinson Vereniging is meer dan alleen maar een patiëntenvereniging. De vereniging zet zich in voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Zo kunnen dus ook de partners en mantelzorgers bij de vereniging terecht voor informatie, contact en steun.

Print Friendly, PDF & Email