Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

Aanmelden : cursus “Parkinson? Houd je aandacht erbij!

De groep bestaat uit 10 tot 12 deelnemers.
Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Vol is vol.
De cursus is uitsluitend toegankelijk voor de parkinsonpatiënt.

Het tempo is rustig en we houden een ruime pauze om samen een kopje koffie of thee te drinken.

KOSTEN        Voor leden € 50,00 (incl. lesmateriaal).
                      Niet leden betalen € 70,00.
                      Consumpties zijn voor eigen rekening.

Er zijn diverse zorgverzekeraars die zelfmanagementcursussen zoals
“Parkinson? Hou je aandacht erbij!” vergoeden. U kunt dit nakijken in uw polis.

Als u zich hebt aangemeld, rekenen wij op uw komst.
Als u korter dan drie weken voor aanvang van de cursus annuleert,
brengen wij u € 25,00 in rekening voor de reeds gemaakte kosten.
U ontvangt een acceptgirokaart om het cursusgeld te voldoen.

 

Voor INFORMATIE en/of aanmelding kunt u contact opnemen met één van de docenten:

Jacqueline Kammenga of  Arno Philippen:       E-mail:              info@parkinsoncafesittard.nl

Ook kunt u contact opnemen met de Parkinsonvereniging :  info@parkinson-vereniging.nl of 030 6561369

Print Friendly, PDF & Email