Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

PHJAE – Parkinson? Houd Je Aandacht Erbij!
Geheugentraining voor mensen met Parkinson 

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben niet alleen te maken met de lichamelijke gevolgen van hun aandoening. Er treden ook mentale veranderingen op, met name op cognitief gebied, zoals het verwerken van alledaagse informatie, waarnemen, redene­ren en onthouden. De een zal er minder last van hebben dan de ander, maar bijna elke parkinsonpatiënt zal één van de hierna geschetste problemen herkennen:

  • je bent bezig aan een verhaal en ineens kan je niet verder, je kunt niet op een woord komen of je verliest zelfs de hele lijn van het verhaal;
  • je bent in een gesprek en je mist de aan­sluiting; je gesprekspartner gaat rustig door, maar jij weet niet meer waar het ook al weer over ging;
  • je hebt moeite om een verhaal of een gebruiksaanwijzing te lezen, je kunt je gedachten er niet bij houden;
  • je hebt moeite in een vreemde omgeving de weg te vinden.

Het is lastig om daarmee om te gaan; het is storend in je sociale contacten. Daarom is er, onder auspiciën van de Parkinson Vereniging een cursus ontwikkeld onder de naam:

Parkinson? Houd je aandacht erbij!
De cursus is ontwikkeld door de psycholo­gisch adviseur van de Parkinson Vereniging , de heer drs. A. Nouws en zijn echtgenote T. Nouws – Mul. De cursus omvat meer dan trainen van het geheugen. Hij is er op gericht mensen met Parkinson bewust te maken van de genoemde geestelijke veranderingen, hen inzicht te verschaffen in de daaraan gepaard gaande beperkingen en hen te leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In groepsverband gaat men aan de slag met een aantal prakti­sche oefeningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • concentratie-oefeningen;
  • lees- en luisteroefeningen;
  • het voeren van een gesprek;
  • het werken met (boodschappen-)lijstjes;
  • het bedenken van ezelsbruggetjes om iets te onthouden.

 

Print Friendly, PDF & Email